Menu
Sepet

ECZANELERE ÖZEL VADE FIRSATLARI İÇİN TIKLAYIN

İSOSOL ALKOLLÜ ACİL DURUM ANTİSEPTİĞİ - 50 ML

İSOSOL ALKOLLÜ ACİL DURUM ANTİSEPTİĞİ - 50 ML
İSOSOL ALKOLLÜ ACİL DURUM ANTİSEPTİĞİ - 50 ML
Popüler Ürün Yeni
İSOSOL ALKOLLÜ ACİL DURUM ANTİSEPTİĞİ - 50 ML
İSOSOL ALKOLLÜ ACİL DURUM ANTİSEPTİĞİ - 50 ML
İSOSOL ALKOLLÜ ACİL DURUM ANTİSEPTİĞİ - 50 ML

ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU: GENEL HALK

 
FORMÜLASYON ŞEKLİ  (SIVI):
Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası) Povidon iyot  % 10, CAS No;25655-41-8 Etil Alkol %30 CAS No;64-17-5
Yardımcı maddeler Poletilen glikol 400 ve Sodyum Lauril Sülfat içerir.
 
KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escheria Coli
Geniş spektrumlu mikrobisid ve bakterisid etkisi olup gram (+) ve gram (-) bakterilere karşı etkilidir.
Dezenfektan ve antiseptik olarak özellikle kontamine olmuş yaraların tedavisi ve cilt mukoza membranlarının antisepsisi için kullanılır.
 
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ: Ameliyatlardan önce, jinekolojik ve doğuma yardımcı tedbirlerde, enjeksiyon, biopsi, punksiyon ve kan alma işlemlerinde cilt ve mukoza antiseptiği olarak kullanılır. Antiseptik yara tedavileri, yanma, pyodermi, mikotik ve bakteriyel menşeli yaralar, süper enfekte dermatozlar ile hijyenik ve cerrahi dezenfektanı olarak kullanılır.
Hızlı ve uzun süreli antisepsi sağlar. Acil durum antiseptiği olarak kullanılır.
 
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR: İyot alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır. Manifest hipertiroid durum gösteren özellikle dekomponse kalp yetmezliği olan hastalarda, hamilelik boyunca ve anne sütü alan çocuklarda dikkatli ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Radioterapi öncesinde ve civalı dezenfektanlarla kullanılmaz. Nontoksik nodüler guatrda kullanılmamalıdır.
 
YAN ETKİLER: İyoda duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlar görülebilir.
İyodun aşırı absorbsiyonu metabolik asidoz ,hipernatremi,renal fonksiyonlarda bozukluk ve gastrointestinal nekroz oluşturabilir.
Kullanım kılavuzunda  yer almayan herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaştığınızda doktorunuza ve eczacınıza başvurunuz.
Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 no’lu telefonunu arayınız.
 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ / VARSA ANTİDOTU: LD50 değeri (oral,sıçan)18184 mg/kg (hesaplanan)
Antidotu: Nişastanın sudaki karışımı veya %1 lik Sodyum Tiyosülfat Çözeltisi.
 
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Gözü açarak 15 dakika bol su ile yıkayın. Doktor tavsiyesi alın.
Yutma: Temiz suyla ağzı çalkalatın. Bol miktar su içirin. Doktor tavsiyesi alın.
Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Tıbbi yardım alın.
 
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER: Cıvalı dezenfektanlarla kullanılmaz.
 
KULLANIM ŞEKLİ : Doktor tarafından başka bir şey söylenmedikçe İSOSOL ALKOLLÜ ANTİSEPTİK ÇÖZELTİ® sulandırılmadan olduğu gibi deriye ve mukozaya sürülerek kuruması beklenir.
-  Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz.
-  Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
-  İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
-  Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Haricen Sulandırılmadan kullanılır.
İyot alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Radioterapi öncesi ve civalı dezenfektanlarla kullanılmaz.
Aşırı iyot absorbsiyonuna neden olabileceği için ileri derecede yanık veya derinin herhangi bir yolla tahrip olduğu geniş alanlarına uygulanmasından kaçınılmalıdır.
Elektrokoter uygulamalarda içeriğindeki alkolün yanıcı özelliği nedeniyle kuruyana kadar işlem yapılmamalıdır.
 
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R11- Kolay alevlenir.
R22- Yutulması halinde zararlıdır.
 
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S2- Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun
S7/47- Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 oC’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S16- Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.
S25- Göz ile temasından sakının.
S26- Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S46- Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :
İSOSOL ALKOLLÜ ANTİSEPTİK ÇÖZELTİSİ®, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml‘lik ambalajlarda bulunmaktadır.
 
SAKLAMA KOŞULLARI:
25 oC’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ambalajı açılmış ürünü uygun şartlarda muhafaza ederek son kullanma tarihine kadar  kullanınız.
Ürünün 25 oC’nin altında muhafaza edildiği koşullarda raf ömrü 3 yıldır.
ÜRÜN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ! GİRİŞ YAPINIZ !