Menu
Sepet

ECZANELERE ÖZEL VADE FIRSATLARI İÇİN TIKLAYIN

KLORHEKSOL KÖPÜK 200 ML - ANTİSEPTİK KÖPÜK

KLORHEKSOL KÖPÜK 200 ML - ANTİSEPTİK KÖPÜK
KLORHEKSOL KÖPÜK 200 ML - ANTİSEPTİK KÖPÜK
Popüler Ürün Yeni En Çok Satanlar
KLORHEKSOL KÖPÜK 200 ML - ANTİSEPTİK KÖPÜK
KLORHEKSOL KÖPÜK 200 ML - ANTİSEPTİK KÖPÜK
KLORHEKSOL KÖPÜK 200 ML - ANTİSEPTİK KÖPÜK

ANTİSEPTİK SIVI SABUN

ÜRÜN TİPİ (1) KULLANICI GRUBU: GENEL HALK
 
FORMÜLASYON ŞEKLİ (SIVI):
Aktif maddenin adı ve miktarı (%) (Kimyasal adı; CAS Numarası) Klorheksidin glukonat %4, CAS No;18472-51-0 İzopropil alkol %4 CAS No;67-63-0
Yardımcı maddeler Aminoksit, Plantacare, Lamesoft, Hidroksi etil selülöz, D-pantenol,Gliserin ve Ponceau 4R içerir.
 
KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR:
KLORHEKSOL SCRUB® geniş spektrumlu bir antiseptiktir. Gram (-), Gram (+) çok sayıda bakteriye karşı etkilidir. Günümüzde hastane enfeksiyonlarında rol alan Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Aerobacter aerogenes ve Proteus mirabilis'e karşı aktiftir. Aside dirençli bakterilere, bakteri sporlarına KLORHEKSOL SCRUB® mükemmel bakterisit ve bakteriostatik özellik arzeder. Bakterisit etkisi temas ile gerçekleşmektedir. Buradaki etki mekanizması yüzeyde adsorpsiyon, permeabilite bariyerlerinin parçalanması ve bakteri sitoplazmasının çöktürülmesi şeklinde gerçekleşmektedir. KLORHEKSOL SCRUB® 'ın antimikrobiyel etkisi çok çabuk olarak başlar ve bu etkinlik kan gibi organik materyallerin mevcudiyetinde dahi bir düşüş göstermez. Gram pozitif bakterilere etkisi, gram negatiflerden fazladır.
KLORHEKSOL SCRUB®, gonoreye karşı korunmada ve genital dezenfektan olarak da kullanılır.
-KLORHEKSOL SCRUB® ile sterilize edilmiş eller, kanlı olsalar dahi uzun süre steril kalırlar.
-KLORHEKSOL SCRUB®, çapraz enfeksiyon riskini azaltarak cilt enfeksiyonlarını önler.
 
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:
Ameliyat öncesinde el antisepsisi, hemşire ve hastabakıcıların, hastaya bakan ev halkının el antisepsisi, jinekolojik, ürolojik, dermatolojik vb. muayenelerden önce ve sonra el sterilizasyonunda, hastaların günlük hijyen ve yıkanmalarında ayrıca ciltteki yaraların antisepsisi ile genel amaçlı bir cilt temizleyicisi olarak kullanılır
 
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR:
KLORHEKSOL SCRUB®, Klorheksidin’e daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlarda kontrendikedir. Çok ender olarak bilhassa genital organlarda ilaca karşı alerjik deri reaksiyonu görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ilacın kullanımı durdurulmalıdır.
 
YAN ETKİLER: Çok ender olarak ilaca karşı deri reaksiyonları görülebilir.
Kullanım kılavuzunda yer almayan herhangi bir istenmeyen etki ile karşılaştığınızda doktorunuza ve eczacınıza başurunuz.
Zehirlenme durumlarında Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’ nin 114 no’lu telefonunu arayınız.
 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ, VARSA ANTİDOTU:
LD50 Değerleri(oral, sıçan) 50000 mg/ kg (hesaplanan) belirli bir antidotu yoktur.
 
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Gözler: Gözü açarak 15 dakika bol su ile yıkayın. Doktor tavsiyesi alın.
Yutma: Temiz suyla ağzı çalkalatın. Bol miktar su içirin. Doktor tavsiyesi alın.
Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkartın. Tıbbi yardım alın.
 
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ve DİĞER ETKİLEŞİMLER:
KLORHEKSOL SCRUB® anyonik ajanlarla ve sabunlarla geçimsizdir.
 
KULLANMA ŞEKLİ:
Ameliyat Öncesi El Antisepsisi: KLORHEKSOL SCRUB® suyla seyreltilmeden kullanılır. Eller ve kollar suyla ıslatılır. Avuç içine alınan 5 ml (bir tatlı kaşığı kadar) KLORHEKSOL SCRUB® ile el ve kollar 3 dk ovalanır. Gerekirse tırnaklar fırçalanabilir. Fırçalamada aşırı kuvvet tatbik edilmemelidir. Sonra bol suyla iyice durulanır. Ameliyata hemen girilmeyecekse iyice kurulanır, girilecekse aynı işlem yeniden 3 dk daha tekrarlanır. Durulamadan sonra steril bir havlu ile iyice kurulanır.
Hemşire, Hastabakıcı vb. Personelin El Antisepsisi: Hastalarla temastan önce ve sonra KLORHEKSOL SCRUB® ile ellerini gerekirse kollarını yukarıda belirtildiği gibi yalnız 1 defa 3 dk yıkamaları yeterlidir.
Hastaların Yıkanması: Hastaların ameliyattan önce veya günlük bakımları sırasında KLORHEKSOL SCRUB® ile yıkanmaları, hastane enfeksiyonlarının ve evlerde enfeksiyöz komplikasyonlarının önlenmesinde yararlıdır.
Kullanmadan önce etiketi kullanım kılavuzunu okuyunuz. Çocuklardan, Gıda ve Hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, kullanım talimatına uyunuz.
Son kullanma tarihi etiket üzerinde yer almaktadır. Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
 
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
Haricen kullanılır.
Göz, kulak, burun ve ağız mukozalarına, beyin zarlarına temas ettirilmemelidir. Göze ve kulağa kaçtığı taktirde hemen bol suyla yıkayınız. Kafa veya omurganın yaralanmalarında veya perfore kulak zarı bulunan hastalarda ameliyat öncesi cilt dezenfeksiyonu için KLORHEKSOL SCRUB® kullanımı sakıncalı olabilir. Hipokloritli çamaşır suları, çamaşır üzerindeki KLORHEKSOL SCRUB® lekelerinin koyulaşmasına neden olur. KLORHEKSOL SCRUB® anyonik ajanlarla ve sabunlarla geçimsizdir.
-Elektrokoter uygulamalarda içeriğindeki alkolün yanıcı özelliği nedeniyle kuruyana kadar işlem yapılmamalıdır. Klorheksidin glukonatın infantlar üzerindeki etkisi bilinmediğinden emzirme döneminde dikkatli olunmalıdır.
Klorheksidine daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonu göstermiş olanlarda kullanılmamalıdır.
Balıklara ve sucul organizmalara karşı zehirli olabilir.
 
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
R52/53- Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
 
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:
S2- Çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta tutun.
S7/47- Kabı ağzı sıkıca kapalı olarak 25 oC’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.
S25- Göz ile temasından sakının.
S26- Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S46- Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
 
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
KLORHEKSOL SCRUB® 3 ml,15 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml ve 5000 ml’lik formlarda bulunmaktadır.
 
SAKLAMA KOŞULLARI:
25 oC ’ nin altındaki oda sıcaklığında ağzı sıkıca kapatılarak ve ışıktan koruyarak saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
ÜRÜN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ! GİRİŞ YAPINIZ !